GREEN LIFE
Click to order
Total: 
ПІБ
Ваш e-mail
Ваш номер телефону
Політика конфіденційності
1. Загальні положення
1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ФОП Тупяк Сергій Романович ( надалі – «ФОП») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Порталу Prom.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Порталу та/або мобільного додатку та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.
1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Порталі, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Порталу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного Профілю на Порталі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Порталу, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається ФОПом.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.4 Товариство надає користувачам змогу швидко та просто здійснювати оплату й водночас гарантує надійне збереження їхніх даних завдяки багаторівневому захисту та використання технології токенізації платіжних карток за допомогою системи шифрування даних, що дозволяє здійснювати платежі, не розголошуючи дані платіжної картки. Токени: захищають персональну інформацію та фінансові операції передаючи дані платіжної картки у зашифрованому вигляді; створюються через математичні формули або випадкові буквено-цифрові генератори і не можуть бути використані зловмисниками, так як не несуть в собі ніякої цінності. Користувач, реєструючи платіжну карту на сайті Товариства надсилає запит на присвоєння токена, який використовуватиметься замість реквізитів доданої платіжної картки. Банк-еквайр, що виконує переказ та банк-емітент платіжної картки використовують наявну інформацію про держателя платіжної картки та його дешифровану платіжну інформацію для здійснення переказу
1.5 Користувач, залишився свої дані на сайті надає ФОПу, а також третім особам, які надають послуги, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надаючи фінансові послуги, доставку, дозвіл на обробку власних персональних даних.
1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу ФОП, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
1.7 Користувач не має право використовувати сайт greenlife.com.ua, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.
1.8 Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. ФОП не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.
2. Які Дані можуть збиратися 
2.1 Товариство може збирати наступні Дані:
- ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи);
- інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів послугами, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача до служби підтримки;
- інформація, яку Користувачі надають ФОПу при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на сайті greenlife.com.ua;
- інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами сайту greenlife.com.ua в тому числі для здійснення і підтвердження угод між ФОП та покупцем отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача при необхідності, інформація, розміщена Користувачами за по результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення; 
- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
- дані, отримані в результаті проведення ФОП та/або третіми уповноваженими особами різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана в результаті здійснення маркетингової діяльності;
- інформація про дії Користувача на сайті greenlife.com.ua (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг на Порталі) інформація щодо спілкування з іншими Користувачами, в тому числі інформація залишена Користувачами в формі відгуків, виставлення оцінок, коментарів чи будь-який інший зворотній зв'язок від Користувачів; інформація відповідно до якої формуються рейтинги Користувачів, яка містить користувацький досвід і яку Користувачі залишають на порталі як результат взаємодії з іншими Користувачами, що дозволяє ФОПу вжити необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій
- інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, які відбуваються на Порталі організатором яких є greenlife.com.ua;
- інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Адміністрації сайту (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);
- інформація отримана ФОПом в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.
2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
- файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
- пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.
3. Використання, обмін та цілі обробки Даних
3.1 Сайт використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
- здійснення покладених на сайтом функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
- для ідентифікації клієнта як Користувача, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини сайту greenlife.com.ua, а також інших порталів/сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать ФОП Тупяк Сергій Романович, та/або для повідомлення Користувачів Порталу про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ФОП Тупяк Сергію Романовичу, з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на сайті greenlife.com.ua, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди Користувача, Правил розміщення інформації на сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;
-з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування сайту greenlife.com.ua та/або інших порталів/сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать ФОП Тупяк Сергію Романовичу поштою, електронною поштою;
Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики. 
3.2 ФОП не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.
3. Використання, обмін та цілі обробки Даних
3.1 Сайт використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
- здійснення покладених на сайтом функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
- для ідентифікації клієнта як Користувача, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини сайту greenlife.com.ua, а також інших порталів/сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать ФОП Тупяк Сергій Романович, та/або для повідомлення Користувачів Порталу про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ФОП Тупяк Сергію Романовичу, з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на сайті greenlife.com.ua, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди Користувача, Правил розміщення інформації на сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;
-з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування сайту greenlife.com.ua та/або інших порталів/сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать ФОП Тупяк Сергію Романовичу поштою, електронною поштою;
Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики. 
3.2 ФОП не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.
4.Доставка, повернення та гарантія
4.1 Усі товари в інтернет-магазині greenlife.com.ua мають офіційну гарантію виробника.
Гарантійне обслуговування надається протягом гарантійного терміну, зазначеного в інструкції та договорі, за умови його збереження та дотримання умов експлуатації товару.
Якщо товар має значні недоліки в роботі або не працює, обмін або повернення коштів здійснюється за умови укладання сервісного центру, авторизованого виробником.
Якщо товар перестав працювати з вини споживача, споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.
Перед відправкою покупцю товар проходить обов'язкову перевірку працездатності та наявності повної заводської комплектації.
Умови гарантійного обслуговування залежить від заводу-виробника.
Перш ніж розпочати експлуатацію, обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
4.2 Відповідно до "Закону про захист прав споживача" всі покупці мають право обміняти або повернути куплений товар протягом 14 днів після покупки.
Зверніть увагу, що обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не був у вжитку та не має слідів використання (потертостей, сколів чи подряпин).
При обміні або поверненні товару обов'язково має бути збережена цілісність упаковки, товарний вигляд, ярлики та заводське маркування, захисні плівки, пломби, повна комплектація (в т.ч. упаковка).
При отриманні товару обов'язково перевірте цілісність упаковки, відсутність дефектів та комплектацію. Комплектація вказана в посібнику з експлуатації, що постачається разом із товарами
4.3 Доставка здійснюється всіма видами кур'єрських служб:
Meest Express (адресна доставка)
Нова Пошта
Delivery
Укрпошта
5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду
5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: support@greenlife.com.ua або поштову адресу: 76000, м. Івано - Франківська, Бельведерська, 53, ФОП Тупяк Сергій Романович.
5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
5.3 Функціонування деяких можливостей, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.
5.4 Сайт greenlife.com.ua здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з ФОПом.
7. Додаткові умови
7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: greenlife.com.ua/policy. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.
7.2 ФОП Тупяк Сергій Романович не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
7.3 У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
7.4 Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не зазначено інше.
Made on
Tilda